Oferta

Oferta usług:

 • projekty architektoniczno-budowlane,
 • projekty konstrukcyjne,
 • inwentaryzacje architektoniczno-budowlane,
 • legalizacja samowoli budowlanych,
 • adaptacje projektów typowych,
 • projekty termomodernizacji budynków,
 • ekspertyzy techniczne,
 • koncepcje projektowe,
 • wizualizacje,
 • porady w zakresie budownictwa i nieruchomości.

Wykonane projekty budowlano-architektoniczne

 • mieszkalne jednorodzinne i wielorodzinne,
 • budynki użyteczności publicznej (przedszkola, szkoły, domy kultury, domy opieki, hotele, pawilony handlowe, myjnie),
 • hale składowe i produkcyjne,
 • adaptacje typowych projektów,
 • Inwentaryzacje i legalizacje istniejących obiektów,
 • modernizacje, ocieplenia budynków.